top of page

Hakkımızda

Dış Politikada Kadınlar (Türkiye) İnisiyatifi, sert güvenlik konularında kadınların sesini yükselterek, hiyerarşik olmayan yaklaşımları teşvik etme yoluyla kadınların dış politika karar alma mekanizmalarının her düzeyinde katılımını sağlayarak, arabuluculuk, tarihsel uzlaşı ve donmuş çatışmaların çözümü konularına ilgili olan her kesimden kadını deneyimlerini paylaşmak ve uzun vadeli politika önerileri geliştirmek için bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur. DPK, dış politikanın her alanında genç kadınları liderlik rolü üstlenmeleri için güçlendirerek, adil ve sürdürülebilir kalkınmaya engel teşkil eden küresel sorunları gidermek amacıyla kamuoyunda sorumluluk bilinci uyandırarak, dış politikanın her alanına kadınların perspektifini dâhil etmeyi hedefler.

 

Neden?

 • Bireysel, ulusal ve küresel olmak üzere her düzeyde engelleri aşmak için
  çözümler geliştirmek ve karşılaşılan problemleri anlayabilmek için deneyimleri
  paylaşmak

 • Kolektif uzmanlaşmayı mobilize etmek, ortaklıklar geliştirmek, işbirliğini
  teşvik etmek ve süreçleri kolaylaştırmak

 • Genç kadınları dış politika mekanizmalarının aktif katılımcıları olmak için
  güçlendirmek

 

Neler yapıyoruz?

 • Uluslararası siyasetin ve dış politikanın daha geniş çevrelerce tartışılması için
  imkân sağlamak

 • Dış politikada kadınların varlığını arttırmak için öneriler ve kavramlar
  geliştirmek

 • Dış politika topluluğuna kadınların dâhil olmasını sağlamak için networkler
  oluşturmak

 • İç ve dış meselelerin birbirine bağımlılığını vurgulayarak, dış politika konularını
  tartışabilecekleri ve çözüm üretebilecekleri bir platform oluşturmak

 • Kadınların dış politikanın her alanında karar alıcılar olmalarını sağlamak

 • Kadınların küresel vatandaşlık ve politika geliştirme kavramlarını daha iyi
  kavrayabilmeleri için kurslar ve seminerler vasıtasıyla eğitim olanakları
  sağlamak

 • Genç kadınların liderlik rolü oynama aktivitelerine dâhil olmalarını sağlamak için
  fırsatlar geliştirmek

Değerlerimiz

 • Katılımcı süreçler

 • Bölgesel işbirliği

 • Ortaklık ve dayanışma

 • Hesap verebilirlik

 • Şeffaflık

Our Mission
bottom of page